NEWS AND EVENTS

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje građevinskih radova u sklopu projekta Buš Eko?!

25-03-2021

DOOR je objavio poziv na dostavu ponuda za obavljanje građevinskih radova adaptacije društvenog doma u Buševcu.

Adaptacija se provodi u sklopu projekta Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) financiranog od strane EU iz Europskog socijalnog fonda i uz sufinanciranje Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 08. travnja 2021. do 16:00 sati.

U dodatku su poveznice na sve prateće dokumente:

PHOTOGRAPHS

ALL GALLERIES
© copyright Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec