UPRAVNI ODBOR

NENAD ROŽIĆ
Predsjednik

Telefon: +385 (1) 6255 864
Mobitel: +385 (99) 396 36 88
Adresa: Zagrebačka 19, 10417 Buševec

E-mail: nenad.rozic@oss-busevec.hr

 

DUBRAVKO KATULIĆ
Dopredsjednik

Telefon: +385 (1) 6263 331
Mobitel: +385 (98) 525 604
Adresa: Seljine brigade 54E, 10413 Kravarsko

E-mail: dubravko.katulic@oss-busevec.hr

 

MARIJAN DETELIĆ
Blagajnik

Telefon: +385 (1) 6255 167
Mobitel: +385 (91) 9155 904
Adresa: Sisačka 62, 10417 Buševec

E-mail: marijan.detelic@oss-busevec.hr

 

ŽELJKO MEDVED
Tajnik

Telefon: +385 (1) 6255 043
Mobitel: +385 (98) 362 721
Adresa: Zagrebačka 30, 10417 Buševec

E-mail: zeljko.medved@oss-busevec.hr

 

DUBRAVKO BEDEK

Telefon: +385 (1) 6230 431
Mobitel: +385 (91) 5018 842
Adresa: Stara cesta 66, Vukovina, 10410 Velika Gorica

E-mail: dubravko.bedek@oss-busevec.hr

 

 

PETRA ROŽIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 819
Mobitel: +385 (91) 5407 621
Adresa: Dolenec 70, 10417 Buševec

E-mail: petra.rozic@oss-busevec.hr

 

 

SANJA PRIBANIĆ

Telefon: +385 (1)
Mobitel: +385 (98) 1912 127
Adresa: Turopoljska 3, 10417 Buševec

E-mail: sanja.pribanic@oss-busevec.hr

 

 

IVAN KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 182
Mobitel: +385 (99) 194 98 57
Adresa: Sisačka 31, 10417 Buševec

E-mail: ivan.kovacevic@oss-busevec.hr

 

 

IRENA ROŽIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 864
Mobitel: +385 (98) 9712 273
Adresa: Zagrebačka 19, 10417 Buševec

E-mail: irena.rozic@oss-busevec.hr

 

 

MIROSLAV KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 094
Mobitel: +385 (98) 9147 581
Adresa: Turopoljska 16, 10417 Buševec

E-mail: miroslav.kovacevic@oss-busevec.hr

 

 

BARICA KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6216 044
Mobitel: +385 (98) 9367 181
Adresa: Vinogradska 56, 10417 Buševec

E-mail: barica.kovacevic@oss-busevec.hr

 

 

KARMELA KOS

Telefon: –
Mobitel: +385 (98) 582 076
Adresa: Dolenec 32, 10417 Buševec

E-mail: karmela.kos@oss-busevec.hr

 

 

ZLATKO BOBESIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 078
Mobitel: +385 (91) 1511 360
Adresa: Dolenec 20, 10417 Buševec

E-mail: zlatko.bobesic@oss-busevec.hr

 

 

MARIJAN FABIJANČIĆ

Telefon: +385 (1) 6236 305
Mobitel: +385 (91) 5322 327
Adresa: Braće Radić 40, Kuče, 10410 Velika Gorica

E-mail: marijan.fabijancic@oss-busevec.hr

 

 

Blank_Person

IVANA BULJAN

Telefon: +385 (1) 6255 090
Mobitel: +385 (91) 7923 274
Adresa: Rožinec 7, 10417 Buševec

E-mail: ivana.zugaj@oss-busevec.hr

 

 

MARINKO KATULIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 238
Mobitel: +385 (99) 6829 703
Adresa: Novo Selo bb, 10417 Buševec

E-mail: marinko.katulic@oss-busevec.hr

 

 

MILENKO TOŠIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 023
Mobitel: +385 (98) 577 680
Adresa: Zagrebačka 31/5, 10417 Buševec

E-mail: milenko.tosic@oss-busevec.hr

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec