FOTO I VIDEO SEKCIJA

FOTO VIDEO GRUPA OSS BUŠEVECOSSB_KDS_2015_03_14-80

​Foto-video grupu čini nekoliko entuzijasta na čelu sa Irenom Rožić i Tomislavom Paulićem koji vrlo vrijedno foto-aparatom i kamerom bilježe sva događanja koja organizira Ogranak “Seljačke sloge” Buševec i sve nastupe na koje odlazimo.

​Njihov rad vidljiv je na našoj Internet stranici, Facebooku, listu “Godišnjak”, te u bogatoj foto i video arhivi koju posjedujemo.

​Ne kaže se uzalud; “da se sve ono što nije zapisano i zabilježeno nije niti dogodilo”, a da se takovo što ne bi dogodilo nama brinu se upravo ti ljudi.

​Vrijednost rada foto-video grupe se cijeni tek sa vremenskim odmakom, kada prođe određeni broj godina i kada slike i video zapisi vrijede poput “suhog zlata”.

Emil Bobesić, čovjek zadužen za arhivuOSSB_KDS_2015_03_14-77, je složiokompletnu foto-video dokumentaciju OSS Buševec od 1920 godine do danas, sva dokumentacija prebačena je na digitalne nosače (DVD) i pohranjena na “hard diskovima”. Svi stari video zapisi snimani VHS kamerama, Super 8 kamerama i drugim medijima prebačeni su u digitalni oblik i arhivirani.

​Zadatak ove grupe je da sve zapise pohrani na “hard diskove” te na taj način onemogući nestajanje podataka.

Snimajući i bilježeći sva događanja stvaramo povijest i čuvamo našu bogatu kulturnu baštinu i tradiciju od zaborava.

Želite li se priključiti ovoj vrlo vrijednoj ekipi i aktivno sudjelovati u stvaranju Ogrankove i Buševske povijesti javite se Ireni Rožić na službeni e-mail OSS Buševec info@oss-busevec.hr ili na telefon 098/97 12 273

OSSB_KDS_2015_03_14-174

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec