Božićni koncert „Zvan Betlema“, Subotica, Srbija (17. i 18.12.2016.)

Svoju dugu tradiciju izvođenja Božićnih koncerata kod naših Hrvata u dijaspori (do sada smo gostovali u Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Njemačkoj, BiH i Rumunjskoj-svugdje po više puta) nastavili smo i ove godine gostovanjem u prekrasnoj Franjevačkoj crkvi Sv. Mihaela Arkanđela u Subotici 17.12.2016. Prije koncerta smo se malo navratili kod naših Hrvata iz HKPD „Matija Gubec“-Tavankut koji su nas upoznali sa svojim radom (slamarska sekcija, salaši, galerija, folklor…) i počastili zamedjanom rakijom. Hvala dragi prijatelji, nadamo se skorom ponovnom susretu. Nakon koncerta smo se vratili u Sombor gdje smo organizirali prenoćište i dobro se zabavili u brojnim kafićima koji imaju živu muziku. Želimo se ovim putem zahvaliti gosp. Tomislavu Žigmanovu-zastupniku Hrvatske manjine u Narodnoj skupštini Srbije i Fra. Zdenku Gruberu iz Franjevačkog samostana na pomoći prilikom organizacije našeg gostovanja.

 

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec