Predstavljanje knjige “Mrtva vojska u hodu” (08.05.2019.)

književnika i kulturnog djelatnika iz Buševca, Josipa Kovačevića. U knjizi „Mrtva vojska u hodu“ Josip Kovačević obradio je jednu od najaktualnijih političko-povijesnih tema – Bleiburg, Križni put i događaje vezane uz kraj Drugog svjetskog rata, a likovi su mahom naši seljaci i obični ljudi koji su se našli u paklu rata.

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec