Ciljevi projekta

CILJEVI PROJEKTA

Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!)

Opći cilj projekta: kapacitirati OCD-e za lokalni razvoj vođen zajednicom te unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice kroz povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni život kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju.

Specifični ciljevi projekta:
1. Razviti i provesti plan revitalizacije društvenog doma u Buševcu,
2. Kapacitirati lokalne OCD-e za participativno upravljanje javnim dobrima koristeći načela održivosti,
3. Stvoriti preduvjete za energetski, kulturni i održivi društveni i ekonomski napredak na lokalnoj razini koristeći pristup „odozdo prema gore”.

Elementi projekta:
1. Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji dopridonose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri) u prostorima u javnom vlasništvu,
2. Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici,
3. Prilagodba prostora u javnom vlasništvu,
4. Promidžba i vidljivost,
5. Upravljanje projektom i administracija.

Očekivani rezultati projekta:
1. Zaposlen koordinator aktivnosti centra
2. Provedeni programi, aktivnosti i radionice u društvenom centru
3. Participativno izrađeni programi rada i financiranja
4. Organizirani studijski posjeti
5. Provedeno istraživanje i mapiranje potencijala zajednice za participativnim    upravljanjem
6. Provedeno Istraživanje i mapiranje potencijala OIE
7. Provedeni intervjui s mještanima o stvarnim potrebama u zajednici
8. Educirani volontera o anketiranju
9. Razvijeni i uvedeni alati koji unapređuju sudjelovanje građana u upravljanju   prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici
10. Izrađena studija izvodljivosti adaptacijskog zahvata u društvenom domu Buševec
11. Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega
12. Uključeni volonteri u realizaciju dijela aktivnosti obnove društvenog doma
13. Izvršena priprema za daljnju adaptaciju prostora po završetku projekta

Vijest o potpisivanju ugovora i početku provedbe pročitajte ovdje.

Trajanje projekta:

24 mjeseca (svibanj 2020. – svibanj 2022.)

Ukupna vrijednost projekta:
1.995.864,96 kuna

Voditelj projekta DOOR:

Maja Bratko
Mob: 091/4655-402
Mail: maja.bratko@door.hr

Koordinator projekta OSSB:

Irena Rožić
Tel: 098/971 22 73
Mail: irena.rozic@oss-busevec.hr

RADNO VRIJEME UREDA:

Druga Srijeda u mjesecu od 8:00 – 16:00 (Trg Seljačke sloge 9, Buševec, I kat)

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond 85%
Državni proračun 15%

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske


Partneri projekta:

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec