UPRAVNI ODBOR

NENAD ROŽIĆ
Predsjednik

Telefon: +385 (1) 6255 864
Mobitel: +385 (98) 829 907
Adresa: Zagrebačka 19, 10417 Buševec

E-mail: nenad.rozic@oss-busevec.hr

DUBRAVKO KATULIĆ
Dopredsjednik

Telefon: +385 (1) 6263 331
Mobitel: +385 (98) 525 604
Adresa: Seljine brigade 54E, 10413 Kravarsko

E-mail: dubravko.katulic@gmail.com

ŽELJKO MEDVED
Tajnik

Telefon: +385 (1) 6255 043
Mobitel: +385 (98) 362 721
Adresa: Zagrebačka 30, 10417 Buševec

Email: zeljko.medved@oss-busevec.hr

MARIJAN DETELIĆ
Blagajnik

Telefon: +385 (1) 6255 167
Mobitel: +385 (91) 9155 904
Adresa: Sisačka 62, 10417 Buševec

E-mail: marjandetelic@yahoo.com

IRENA ROŽIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 864
Mobitel: +385 (98) 9712 273
Adresa: Zagrebačka 19, 10417 Buševec

E-mail: irena.rozic@oss-busevec.hr

MARINKO KATULIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 238
Mobitel: +385 (99) 6829 703
Adresa: Novo Selo bb, 10417 Buševec

E-mail: forte@zg.t-com.hr

MIROSLAV KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 094
Mobitel: +385 (98) 9147 581
Adresa: Turopoljska 16, 10417 Buševec

E-mail: kovacevicmiro@gmail.com

SANJA PRIBANIĆ

Telefon: +385 (1)
Mobitel: +385 (98) 1912 127
Adresa: Turopoljska 3, 10417 Buševec

E-mail: pribanic.sanja@gmail.com

KARMELA KOS

Telefon: -
Mobitel: +385 (98) 582 076
Adresa: Dolenec 32, 10417 Buševec

E-mail: kos.karmela.71@gmail.com

MARIJAN FABIJANČIĆ

Telefon: +385 (1) 6236 305
Mobitel: +385 (91) 5322 327
Adresa: Braće Radić 40, Kuče, 10410 Velika Gorica

E-mail: mfabijancic@gmail.com

BARICA KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6216 044
Mobitel: +385 (98) 9367 181
Adresa: Vinogradska 56, 10417 Buševec

E-mail: kovacevic.barica@gmail.com

IVAN KOVAČEVIĆ

Telefon: +385 (1) 6255 182
Mobitel: +385 (99) 194 98 57
Adresa: Sisačka 31, 10417 Buševec

E-mail: ivan.kovacevic1995@gmail.com

TIBOR PREDRAG

Telefon: +385 (1) 
Mobitel: +385 (99) 6968986
Adresa: Horvatova 9, 10410
Velika Gorica

E-mail: tibor2401@gmail.com

JASNA ČAČIĆ

Telefon: +385 (1) 
Mobitel: +385 ()
Adresa:

E-mail: jasna.cacic@gmail.com

DUNJA KATULIĆ

Telefon: +385 (1) 
Mobitel: +385 (99) 7101275
Adresa: Novo selo 1, 10417 Buševec

E-mail: dunja.katulic1@gmail.com

NIKOLA ROŽIĆ

Telefon: +385 (1) 
Mobitel: +385 (91) 1551710
Adresa: Dolenec 70, 10417 Buševec

E-mail: nikola.rozic111@gmail.com

IVANA ROŽIĆ

Telefon: +385 (1) 
Mobitel: +385 (99) 4132460
Adresa: Sisačka 33, 10417 Buševec

E-mail: iatlija@gmail.com

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec