Ciljevi projekta

CILJEVI PROJEKTA

Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!)

Opći cilj projekta: kapacitirati OCD-e za lokalni razvoj vođen zajednicom te unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice kroz povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni život kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju.

Specifični ciljevi projekta:
1. Razviti i provesti plan revitalizacije društvenog doma u Buševcu,
2. Kapacitirati lokalne OCD-e za participativno upravljanje javnim dobrima koristeći načela održivosti,
3. Stvoriti preduvjete za energetski, kulturni i održivi društveni i ekonomski napredak na lokalnoj razini koristeći pristup „odozdo prema gore”.

Elementi projekta:
1. Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji dopridonose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri) u prostorima u javnom vlasništvu,
2. Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici,
3. Prilagodba prostora u javnom vlasništvu,
4. Promidžba i vidljivost,
5. Upravljanje projektom i administracija.

Vijest o potpisivanju ugovora i početku provedbe pročitajte ovdje.

Trajanje projekta:

24 mjeseca (svibanj 2020. – svibanj 2022.)

Ukupna vrijednost projekta:
1.995.864,96 kuna

Koordinator projekta OSSB:

Irena Rožić

mob: 098/971 22 73

email: irena.rozic@oss-busevec.hr

RADNO VRIJEME UREDA:

Svaka druga Srijeda u mjesecu od 8:00 – 16:00

Trg Seljačke sloge 9, Buševec, I kat

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske


Partneri projekta:

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec