13. Dječje igre (03.05.2015)

Dom kulture Buševec
Plesna “B”, “C” i “D” grupa OSS Buševec i tamburaška “A” grupa, HAKUD “Glinska tamburica” – Glina, KUD “Sv. Juraj” – Draganić, KUD Sv. Jana” – Gorica Svetojanska, KUD “Salinovec” – Salinovec, KUD “Dučec” – Mraclin, KUD “Ogranak seljačke sloge” – Posavski Bregi

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec