Razglednica 4 Hrvatskog sabora kulture (02.05.2015)

Koncertna dvorana “Vatroslav Lisinski” – Zagreb
Plesna i tamburaška “A” grupa – koreografija “Kreni kolo”-pjesme i plesovi Posavine

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec