Gradska smotra koreografiranog i izvornog folklora (13.03.2016.)

Pučko otvoreno učilište Velika gorica
Plesna i tamburaška “A” i “A1” grupa – koreografija “Turopoljski mladečki” – svadbeni običaji Turopolja

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec