Gradska smotra koreografiranog i izvornog folklora (15.03.2015)

Pučko otvoreno učilište Velika gorica
Plesna i tamburaška “A” grupa – koreografija “Alaj fino to baranjsko vino” – pjesme i plesovi Baranje

 

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec